Är din förskola full av gifter?

Har du fått mitt flygblad med texten “Är din förskola full av gifter?” Ta det lugnt! Det är förmodligen ingen akut fara. Men det finns en del att göra för att försäkra oss om att våra barn inte ska utsättas för giftiga kemikalier och hormonstörande ämnen helt i onödan. Läs mer om varför jag intresserar mig för frågan, och hur läget är i Norrköping just nu!

Gifitiga kemikalier och Ola

Nånstans hösten 2013, när vi väntade vårt första barn, började jag intressera mig för giftiga kemikaliers påverkan på barn. Jag läste böcker och tester, Vi föräldrar, Den onda badankan, Kemikaliepappan och allt som fanns tillgängligt just då. Kanske känner du igen dig. I samband med att vår äldsta dotter föddes valdes jag in i miljönämnden i Stockholms stad. Där fick jag mer fakta och utbildning. Jag fick också med och öppna Kemikaliecentrum, en särskild satsning för att minska Stockholms giftiga fotavtryck.

En av de viktigaste frågorna blev att ta fram stöd och rådgivning till förskolorna, för att utbilda personalen där så att de i sin tur kunde agera mot farliga kemikalier i barnens närmiljö. Längst ned på sidan kan du se några av de produkter som Kemikaliecentrum tagit fram, bland annat en webbutbildning för förskollärare.

Giftiga kemikalier i Norrköping

Sen 2015 har vår familj flyttat till Norrköping, och jag sitter nu för Liberalerna i byggnads- och miljöskyddsnämnden. Under 2016 har miljökontoret inspekterat ett drygt 40-tal enheter i kommunen, för att se om och i så fall hur barnen utsätts för giftiga kemikalier. Förskollärare från alla förskolor i enheten har bjudits in till tillsynsbesöken, vilket gör att en majoritet av förskolorna har ingått i projektet.

Så här såg det ut när Lövkojan i Pryssgården rensade ut bland annat byggmaterial som leksaker.
Efter tillsynsbesöken har förskolorna fått lämna en åtgärdsplan där de beskrivit hur deras fortsatt arbete med en giftfri miljö ser ut. Fokus har legat på att rensa ut de fyra värstingarna:

  • avfall som används som leksaker, till exempel gammal elektronik eller byggmaterial
  • felaktigt användningsområde, till exempel “vanlig” färg som används som ansiktsfärg eller plastgolv som bullerdämpande material på borden
  • mjuka, halvmjuka eller kladdiga plastleksaker
  • parfyrmerade leksaker

Du kan se ett förslag till åtgärdsplan här.

Samtliga förskolor ska vara inventerade och ha påbörjat sina åtgärder under 2017, och under 2018 börjar tillsynsbesöken om igen för att se om åtgärdsplanerna gett resultat.

Samtidigt har en ny riktlinje för minskad kemikalieanvänding arbetats fram för hela kommunen. Den förväntas beslutas på kommunfullmäktige 2017-09-25, förslaget finns att läsa här.

Vad ska ske framåt?

För mig som sitter i byggnads- och miljöskyddsnämnden är det självklart en prioriterad fråga att få bort hormonstörande ämnen och andra giftiga kemikalier ur förskolan. De små barnen är mest utsatta, eftersom de smakar på både det ena och andra, har små kroppar vilket gör att kemikalierna inte späds ut lika mycket som hos en vuxen, och de är långt ifrån färdigutvecklade och därför är mer känsliga för hormonstörande ämnen.

Samtidigt ska utbildningskontoret få en helhet att fungera. Allt går inte att göra över natt. Långsiktigt planerar Norrköping för 15 nya förskolor. Med hjälp av de nya riktlinjerna och en fortsatt uppföljning från vår sida kommer frågan hela tiden att drivas framåt. Om du vill hjälpa mig, kontakta din förskolechef och hör hur deras enhet jobbar med frågan. Du får självklart gärna höra av dig till mig på ola.j.hedin@liberalerna.se eller via min Facebooksida, där du kan följa mig för att få uppdateringar om arbetet. Och du, glöm inte att tycka till i min enkät! Den är till stor hjälp inför nästa års val!

Länktips

För dig som vill fördjupa dig i problemet med barn och giftiga kemikalier rekommenderar jag Kemikaliecentrums plastskola, du kan också se två rejäla föreläsningar om kemikaliesmart förskola eller tittversionen av webbutbildningen som finns för personalen i Norrköpings förskolor. Där finns också en sida för Kemikaliesmarta hem som kan vara intressant.

Share