Höj ambitionen för förskolan!

Höj ambitionerna för förskolans pedagogiska verksamhet.
Låt förskolan minska klyftor mellan barn med olika bakgrund.
Inför fler karriärvägar i förskolan och gör förskolejobb attraktivt.

Höj ambitionerna!
Det finns ingen som är lika frågvis och vetgirig som en treåring! Och förskolans pedagogiska verksamhet ger effekter hela vägen upp till högstadiet. I Pisa-undersökningen har barn som gått förskoleklass bättre resultat i matte och svenska; barn som gått fler år har ännu bättre resultat. I Norrköping händer det att förskollärare bromsar barn som går för fort fram, “för att de andra ska få komma ifatt”. Så ska det inte vara! Det måste vara något bra att vilja lära sig mer! Ska vi långsiktigt komma till rätta med att elever går ut Norrköpings högstadier utan att kunna läsa och räkna, så måste vi börja om från början, i förskolan!

Låt förskolan minska klyftorna
Forskning visar också att förskolan spelar en särskild roll för att jämna ut socioekonomiska skillnader mellan barn. Som liberal strävar jag efter att alla människor, oavsett varifrån de kommer, ska ha möjlighet att ta sig dit de vill. Att du föds med invandrade föräldrar, i en viss typ av familjekonstellation eller i en familj utan skolvana ska inte behöva påverka dig! Hög kvalitet på förskolans pedagogiska verksamhet är en nyckel till barnens frihet att få lyckas i skolan och att själva få välja sin väg.

Gör förskolejobb attraktivt
Förskollärare och pedagoger är mina hjältar i vardagen. De hjälper våra två barn att utvecklas, känna sig trygga och att lära. Men Norrköping behöver fler kunniga förskollärare, det måste vara attraktivt att jobba i våra förskolor. Ett sätt är att införa fler karriärvägar för personalen, till exempel tjänster som förstelärare. Det behövs också specialister och forskarutbildade. I Umeå och Nacka finns en digitalista, en förskollärare som hjälper barn och personal att jobba med kodning, logik och algoritmer. I Södertälje finns en lektor, alltså en forskare, som hjälper lärarna att utvecklas och utveckla språkinlärning.

Klassresan börjar i förskolan! Därför måste vi ha världens bästa förskola, så att alla Norrköpings barn får friheten att lyckas med hela sin skolgång!


Rösta på mina förslag och lämna dina egna idéer på http://olajhedin.se/tycktill

Share