Barn ska inte röka!

21 apr

SVT Örebro gjorde ett inslag om att flera stora kommuner inte använder sig av kontrollköp för att minska tobaksförsäljningen till barn. TT plockade upp det och spred att Norrköping inte kontrollerar om butiker säljer cigaretter till minderåriga. Jag svarade i både NT och Folkbladet om hur det ligger till egentligen, och hur vi jobbar för att få bort all olaglig tobakshandel.


Olaglig handel ska bort
Folkbladet återger (5/3) en TT-notis där det påstås att Norrköpings kommun inte kontrollerar om butiker säljer cigaretter till minderåriga. Det är fel, och jag vill gärna ta tillfället att berätta vad Norrköpings kommun faktiskt gör för att minska olaglig tobakshandel.

Bakgrunden till notisen är att Norrköpings kommun i år inte genomför kontrollköp, där unga vuxna testar att köpa tobaksvaror och sen samtalar med handlaren om tobakslagen och åldersgränser. Det är en bra metod för att skapa dialog med seriösa handlare. Men ”det goda samtalet” hindrar knappast den som vill tjäna pengar på att sälja tobak till barn och unga.

Jag sitter i tillståndsutskottet, som ansvarar för tillsynen av försäljning av alkohol och tobak. Många har säkert sett att vi jobbar mot svartklubbar och andra oseriösa aktörer. Där ingår tobaksförsäljning. Våra inspektörer gör både föranmälda och oanmälda tillsynsbesök, som kan leda till varning eller försäljningsförbud med vite. Samtidigt jobbar vi nära Polisen och Skatteverket. På så sätt får vi in fler rapporter om försäljning till ungdomar, och tillsammans kan vi vidta flera olika typer av åtgärder mot den som bryter mot lagen.

Under en tid har råtobak av okänt ursprung malts och sålts i Norrköping. På tillståndsutskottets senaste möte (6/3) rapporterades om två beslag av tobak utan ursprungsspårning och märkning, två beslut att förstöra tidigare beslagtagen tobak och ett beslut att varna en butiksägare för försäljning av tobak som saknar hälsovarning.

Försäljning av tobak till barn och ungdomar är olaglig och ska upphöra! Försäljning av ”fultobak” är också olaglig och ska bort. Som rökare har du ingen aning om vilka farliga kemikalier sådan tobak innehåller. Att köpa obeskattad tobak är ett ekonomiskt stöd till kriminella handlare. Att få bort den tobaken handlar både om vår trygghet och att skapa goda och rättvisa villkor för Norrköpings näringsliv!

Ola J Hedin (L)
Tillståndsutskottet Norrköpings kommun

Share