Tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder

14 apr

I januari skrev ”Anette med rollator” en insändare i NT om att Norrköping inte är tillgängligt för den som går med rollator. Det handlar om ett trappsteg före entrédörren, avsaknad av dörröppnare och liknande. Jag svarade att vi verkligen behöver göra mer, och fick bra beröm i ett kort svar från Anette (se bilden). Mitt svar publicerades här och återges även nedan.


Ja, vi behöver öka tillgängligheten!
Ett varmt tack till signaturen “Anette med rollator”, som lyfter fram tillgänglighet till offentliga lokaler och miljöer i vår stad.

Hon berättar att det inte fungerar att ta sig fram när det finns trappsteg framför dörren eller saknas dörröppnare. Sen mer än 15 år ska fastighetsägare enligt lag åtgärda så kallade ”enkelt avhjälpta hinder”. Det handlar om att skapa smarta, tillgängliga lösningar så att alla kan verka i samhället.

Samma dag som Anettes insändare publicerades beslutade Byggnads- och miljöskyddsnämnden att just tillsyn av enkelt avhjälpta hinder ska prioriteras under 2018. Den som äger eller driver företag i en sån lokal kan självklart höra av sig till byggnadskontoret för att höra vilka åtgärder det kan handla om.

Anette skriver främst om rörelsehinder, men tillgänglighet gäller alla. En bra ljus- och ljudmiljö är viktigt för den som har syn- eller hörselnedsättning. I en stor lokal kan tydlig skyltning hjälpa den som har kognitiva funktionshinder. Ofta handlar det om små, men viktiga, åtgärder.

Två omdiskuterade platser lyfts fram i insändaren: Hörsalsparken och gångstråket längs Strömmen vid Bergsbron. Ansvariga har tidigare berättat i NT om besluten. Gångstråket har till exempel fått kontrastmarkeringar för synskadade och sittbänkar. Några nivåskillnader har tagits bort, men stråket är fortfarande inte tillgänglig för alla. Det finns idag inga planer på ytterligare åtgärder.

Tillgänglighetsfrågor och rätten till assistans (LSS) kan kännas avlägsna för många, men vem som helst av oss kan behöva använda dem förr än vi anar. Från Liberalerna hoppas vi få se många väljare ställa krav på en stringent och stark tillgänglighetspolitik fram till valet i september!

Ola J Hedin (L)
Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Share