Flyg, fossilbränsle, frihet

18 mar

Bengt Cete (MP) är känd för många norrköpingsbor. Nyligen hävdade han i Folkbladet (20/2) att Liberalerna är tondöva i miljöfrågor. Som engagerad miljöpolitiker kunde jag naturligtvis inte tåla det, utan skrev ett svar. Skiljelinjerna blir snabbt klara. Cete: höj skatterna, förbjud. Hedin: höj miljöskatterna, sänk skatterna på arbete, möjliggör och använd teknikutveckling. Mitt svar publicerades 24/2, och jag passade på att fråga Cete om förbud var allt han hade att komma med.

Cete svarade (1/3) att flygplanen minsann utgår från Sverige, och att Sverige därför kan och ska beskatta dem. På min fråga om hur han vill nå ett hållbart samhälle håller han visserligen med om att teknikutveckling och samförstånd är förutsättningar för utvecklingen. Men han nämner inte med ett ord rörlighet eller resor, och tillväxt kan bara tillåtas under starka villkor. Snacka om att vilja äta kakan och ha den kvar! Det är ju handel, utbyte, resor som leder till teknikutveckling och som ger oss resurserna att rädda miljön!

Inte heller ser Bengt Cete att Norrköpings kommun fortsätter utanför promenaderna. Sverige är faktiskt ett ganska stort och avlångt land. Så i min slutreplik lyfter jag fram effekterna av en ensidig skattehöjning. Norge har nämligen testat. Sex månader senare stänger den första flygplatsen.

När flygbolaget SAS besökte riksdagens trafikutskott rapporterade de att vissa flygbolag nu avstår att flyga till vissa orter i Norge och på andra orter har servicegraden sänkts. Samma utveckling hotar i Sverige, och flygbolaget Norwegians vd skriver att Skellefteå kan glömma sin nya linje till Stockholm. I Danmark, Irland och Nederländerna har flygskatter införts, för att sedan avvecklas eftersom de har för stor påverkan på ekonomin utan att ge några tydliga miljövinster!

Min slutreplik (9/3) hade kunnat byggas ut med mer tankar om teknikutveckling, exempelvis vad Norwegians vd nämner om hur högre beskattning på flygbränsle skulle kunna driva utvecklingen mot nyare plan som kan ge upp till 20 % mindre utsläpp, samtidigt som det ger incitament för utvecklingen av bioflygbränsle.

Men huvudfrågan består: vem är egentligen tondöv, eller rent utav inbilsk? Är det Liberalerna, som vill ha effektiva miljöåtgärder, är beredda att höja miljöskatter om vi samtidigt kan sänka skatt på arbete, och som ser kommunikationer i hela landet som en livsnerv? Eller är det Bengt Cete och Miljöpartiet, som vill driva symbolpolitik utan att lyssna in hur effektiv miljöåtgärden är eller hur den slår mot landsbygdsregioner, näringsliv och basen för ny klimatsmart teknologi?

Share