Därför kan Liberalerna inte samarbeta med SD

3 mar

Är det möjligt att Alliansen tar stöd av SD för att ta makten, i riksdagen eller på kommunal nivå? I Norrköping har vi redan sett testballonger från Moderaterna, där de övervägde att rösta in SD till nya uppdragsposter. I Linköping har Liberalerna sett liknande tendenser. Där finns också den alltid lika stridbara Sara Skyttedal (KD), som driver Kristdemokraterna i en djupt konservativ riktning på ett nästan skrämmande sätt.

Därför är det dags att vara tydlig: självklart ska vi samtala och bete oss som folk, men för en liberal är det omöjligt att göra sig beroende av Sverigedemokraternas stöd. Det är kontentan i den debattartikel som jag skrev och publicerade i NT tillsammans med liberaler från Linköping och Norrköping.

Försvara friheten

”Jag samtalar med Sverigedemokrater, men jag förhandlar inte med dem.” Citatet kommer från Christer Nylander, gruppledare för Liberalerna i riksdagen. Vi kan bara instämma. Därför är vi mycket förvånade över att Moderater, Kristdemokrater och delar av den Liberala gruppen i Hässleholms kommun röstat fram Sverigedemokraterna till ledande ställning. För oss är det inte aktuellt att samarbeta med Sverigedemokraterna!

Liberalismens uppgift är att försvara varje människas möjlighet att forma sitt liv. Grunden är varje människas frihet att förverkliga sina drömmar och fatta egna beslut. Det är därför liberaler genom tiderna har tagit strid för religionsfrihet, allmän rösträtt, mot nazism och kommunism, för sexuell frihet, jämställdhet och valfrihet – för att ta några exempel.

Därför kan vi inte regera i koalition med Sverigedemokraterna, som konsekvent verkar för att begränsa människors möjlighet att fly från krig, tortyr, förtryck.

Liberalismen är en krävande ideologi: vi utgår från att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning. Vi tar också ett gemensamt ansvar för varandra. Det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller men inte snärja den som kan stå själv.

Vi ser problemen, både de krig och fasor som människor flyr från och den arbetslöshet, trångboddhet och otrygghet som finns i delar av våra städer. Men vi kan inte, får inte svara med att skärma av oss, bygga murar, säga nej till allt som innebär att stödja vår medmänniska. För att ta konkreta exempel på kommunal nivå – Liberalerna kan inte sitta i koalition med ett parti som konsekvent säger nej till alla bygglov för flyktingboenden eller som vill begränsa svensk kultur till uttryck där många av dagens svenskar inte får plats.

Liberaler tror på människans möjligheter att hitta nya lösningar som skapar utveckling och framsteg. Liberalismen har alltid gått hand i hand med upplysning och vetenskap. Vi tror inte att allt var bättre förr. Vi vet att vi kan göra det ännu bättre i morgon.

Människors kraft växer när vi samarbetar, när vi möts över gränser och får nya idéer av varandra. Handel, resor, internet, EU och passgemenskap – allt detta stärker Sverige. Tillväxt och teknikutveckling ändrar vår värld, varje dag, och vi vill underlätta den resan. Här finns också liberala kärnfrågor som skolan och alla barns rätt till en kunskapsresa, från förskola till doktorsavhandling. Här finns forskning och förslag baserade på vetenskap. Här finns lugn och en ideologiskt förankrad stabilitet, inte eftergifter för hot, propaganda och skräckbilder. I en tid när mycket förändras och där många upplever förändring som jobbig och oroande vill vi stå för både framtidstro och förnuft.

Frihet måste försvaras. Därför ska inte Liberalerna samarbeta med Sverigedemokraterna. Inte i riksdagen. Inte i Hässleholm. Inte i Norrköping.

Share