Tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder

14 apr

I januari skrev ”Anette med rollator” en insändare i NT om att Norrköping inte är tillgängligt för den som går med rollator. Det handlar om ett trappsteg före entrédörren, avsaknad av dörröppnare och liknande. Jag svarade att vi verkligen behöver … Read More »

Share