Miljö- & hälsoskyddsnämnden 2015-04-14

14 apr

Förra mandatperioden prioriterade Alliansen luftkvalitet och nu kommer resultatet. I årsrapporten Luften i Stockholm 2014 presenteras resultat från mätstationer i innerstaden och vid Lilla Essingen. Luftkvaliteten fortsätter att förbättras, men vi har fortfarande en bit kvar till miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid … Read More »

Share

Miljö- & hälsoskyddsnämnden 2015-03-18

18 mar

Kvällens nämnd var ideologiskt laddad. Det handlade om att öppna upp för marknadslösningar som underlättar för lokal grön energiproduktion, att värna äganderätten och att ta ansvar för användningen av skattemedel. Läs mer!

Share