Miljö- & hälsoskyddsnämnden 2015-03-18

18 mar

Kvällens nämnd var ideologiskt laddad. Det handlade om att öppna upp för marknadslösningar som underlättar för lokal grön energiproduktion, att värna äganderätten och att ta ansvar för användningen av skattemedel. Läs mer!

Share