Ja till vindkraftverk utanför Krokek

25 jan

Jag sitter som ersättare i byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping för Liberalerna. I tisdags tog vi en rad viktiga beslut, ett av dem var att säga ja till en vindkraftspark med sex vindkraftverk utanför Krokek. SVT ÖST rapporterar om det här!

Vindkraft är en svår nöt – själva byggnaderna kan ha stor påverkan på miljön runt omkring. Samtidigt vet vi att måste ställa om vår energiproduktion, och då går det inte att alltid säga nej nej nej till alla gröna initiativ. I dagens förslag har entreprenören bantat det ursprungliga projektet från 12 till sex vindkraftverk, vilket minskar problemen. Ett nytt system för att varna fåglar och vid behov även stänga ned propellern kommer att testas på snurrorna. Inflygningsrutter för både flygplan och flyttfåglar har studerats, sedvanliga kulturhistoriska granskningar har gjorts vilket kommer att leda fram till arkeologiska utgrävningar om/när det blir aktuellt att bygga snurrorna.

Självklart kommer byggnaderna och vägdragning fram till dem att påverka naturen, det är inte tu tal om saken. Men som Kvartetten påpekat en rad gånger kan vi inte bara stå vid sidan av och säga “jättebra med gröna initiativ, men inte hos oss, placera dem nån annanstans”. Norrköping har till och med tagit ett särskilt tillägg till översiktsplanen där vi pekar ut områden som kan vara aktuella för vindkraftverk – det här är ett sådant.

Jag tycker inte att det är ett lätt ärende, jag har stor respekt för dem som röstar nej. Min kollega, Liberala kommunalråd Reidar Svedahl, konstaterar också att både överklaganden och aktuella elpriser kan innebära att projektet aldrig blir av. Men som grön liberal menar jag ändå att vi måste våga pröva, och ta steg för att ställa om till en fossilfri energiproduktion. Här är ett ställe där ett företag vill bidra till grön energiproduktion i Norrköping!

Share