Wildfire behöver inte rivas

24 jan

Jag sitter som ersättare i byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping för Liberalerna. Idag tog vi en rad viktiga beslut, ett av dem var att inte kräva att Wildfire rivs.

Bakgrunden är att mark- och miljööverdomstolen bestämt att bygglovsprocessen måste tas om. Därför saknas bygglov för berg- och dalbanan just nu, och den kan ses som ett svartbygge. Då ska kommunen begära åtgärd, det vill säga att svartbygget rivs. Men nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan. Då behöver vi inte kräva rivning om det skulle vara kostsamt och om det är rimligt att tro att ett bygglov kan beviljas när detaljplanen väl är fastställd. Allt enligt plan- och bygglagen och rättspraxis.

Vi vet inte ännu om Wildfire kan vara igång i sommar – i och med att det inte finns ett slutbesked för bygget så får den normalt sett inte tas i bruk. Men om jag förstår det rätt pågår det utredning av även detta.

Det viktiga är – precis som VD för Kolmårdens djurpark Christer Fogelmarck uttrycker till SVT – att både kommunen och norrköpingsborna uttrycker ett starkt stöd för djurparken. Se gärna SVT-reportaget med bland annat min kollega, Liberalernas kommunalråd Reidar Svedahl.

 

Share