Måste bilen förbjudas?

14 okt

bilar_e4Sen i våras är jag med och tar fram ett nytt miljöpolitiskt inriktningsdokument för Norrköping. Tanken är att sätta en ambitionsnivå och ge riktlinjer för kommunens olika måldokument och verksamhetsplaner.

Från början har min bild varit att det handlar om framtidstro. Miljöpolitik måste bygga på och använda sig av tillväxt och marknadslösningar. Den behöver vara teknikoptimistisk. Och den ska vara utvecklingsinriktad, alltså möjliggöra snarare än förbjuda. Om vi får den grunden rätt, kan vi hantera en mängd olika typer av sakfrågor. Låt mig ge några exempel!

Bara något tiotal meter från Norrköpings rådhus finns Chargestorm, ett bolag som specialiserar sig på laddstationer för elbilar. De är inte ensamma. Idag pratas allt mer om sladdlösa laddpunkter där bilen laddas via induktion. Det är bara en tidsfråga innan parkeringsbolagen börjar sälja el och stödet för snabbladdande elbussar är stort.

Behövs det 1 500 kg stål för att frakta runt 85 kg människa? Inte enligt Clean Motion, som vill minska utsläppen genom att bygga lättare fordon. Allt fler av våra resor är korta och inom tätorter. Clean Motions trehjuliga bil för upp till tre personer är lätt, energisnål och kan dessutom nätt att parkera.

Det sista är inte oviktigt. Forskare vid Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik konstaterar att kombinationen av piska och morot (sid 58ff) är central för att förändra våra utsläppsmönster. Marknadsmodeller förbjuder inte biltrafik, men sätter ett pris på miljöförstöring. Det kan handla om ekonomiska kostnader, men också om tidsåtgång, utrymme för olika trafikslag, parkering och att det är lätt att byta från gång, cykel och bil till kollektivtrafik.

På tal om marknad så utvecklas även affärsmodellerna. Förut pratade vi om tjänsteekonomi, idag har vi gått vidare till delningsekonomin. Bilpooler och samåkningstjänster poppar upp i olika former. Och om tio familjer som bara behöver bil ibland kan dela på två fordon kan bostadspriset dessutom sänkas när behovet av garageplatser minskar.

Alla dessa exempel handlar om innovation – både teknisk, ekonomisk och organisatoriskt. De utgår medvetet från att bilen finns kvar, trots att det också händer massor annat på transportfronten. Och det är väl en realistisk tanke för de närmaste decennierna?

Men med nya bränslen och fordon, ekonomisk stimulans och differentierade prissättning, satsningar som gör kollektivtrafik mer attraktiv och en öppenhet för idéer kan vi väsentligt minska vår miljöpåverkan.

Norrköping har beslutat att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras över biltrafiken. Det är rätt, men det betyder inte att vi helt kan tappa bort bilen! Det handlar om en otrolig frihetsmaskin som hjälper människor att få ihop livspusslet. Därför vill jag att infrastrukturen för miljöfordon ska vara väl utbyggd i kommunen. Det är en klimatfråga!

 

PS. Det mesta ovan handlar om persontransporter. Självklart jobbar vi även med godstransporter. Själv slår jag gärna ett slag för Clean Truck, ett projekt för miljölastbilar som vi drev i Stockholm. Se gärna den här 3-minutersfilmen om miljölastbilar. Och när du är klar är det dags att börja prata om allt det andra som händer på transportsektorn, och som inte bygger på bilism.

Share