Är det viktigt var förvaltningens kontor ligger?

18 apr

Är det viktigt var förvaltningarna har sina kontor? I veckan berättade stadsdirektör Lars Rådh att de tekniska förvaltningarna inte alls ska flytta från innerstaden till Söderort, utan blir kvar på Kungsholmen. Är det viktigt?

Jo, faktiskt. För det första handlar det om vilken syn stadsledningskontoret har på inner- och ytterstadsområden. Signalen är att de yttre stadsdelarna inte duger. Det håller inte – den nya majoriteten ska leda hela staden, inte bara den del som ligger innanför tullarna!
Det andra är att en flytt av nämndkontoret skulle innebära en möjlighet att bygga 580 nya lägenheter på Kungsholmen. I bostadsköernas Stockholm behöver det inte förklaras mer. 580 bostäder i supercentralt läge. Det är klart det är viktigt.
Det tredje handlar om förvaltningsekonomi, en omsorg om skattebetalarnas medel. När besluten dröjer och ändras gång på gång görs felinvesteringar, andra  investeringar blir inte av och hela tiden står personalen inför en osäkerhet och oro om det egna jobbets villkor. Var jobbar jag?
Den nya majoriteten måste ge besked om var de står: tror de på ytterstaden, vill de bygga nya bostäder på Kungsholmen, och hur många gånger ska proejkt stoppas och utredas vidare till höga kostnader för att sedan drivas igenom enligt grundplanen?
Share