Miljö- & hälsoskyddsnämnden 2015-04-14

14 apr

Förra mandatperioden prioriterade Alliansen luftkvalitet och nu kommer resultatet. I årsrapporten Luften i Stockholm 2014 presenteras resultat från mätstationer i innerstaden och vid Lilla Essingen. Luftkvaliteten fortsätter att förbättras, men vi har fortfarande en bit kvar till miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och i något fall även partiklar (PM10). Men det går åt rätt håll! Nu hoppas vi regeringen samarbetar med oss!

Under 2014 hade vi rekordlåga partikelhalter i innerstaden och vi klarade miljökvalitetsnormerna för PM10 vid alla fyra mätstationer. Alliansens arbete med bland annat dammbindning och städning av vägbanan ger resultat, även om det är kostsamt. Vid Essingeleden överskreds gränsvärdena 36 dagar, det är ett dygn för mycket enligt gränsvärdena. Vi är alltså mycket nära målet även där. Att motorvägen är mer utsatt beror bland annat på (mer och) snabbare trafik samt större svårighet att jobba med vägbanan, införa dubbdäcksförbud mm.

Rapporten gör jämförelser med miljökvalitetsnormer, som är juridiskt bindande “tak” för utsläppen. Helt klart är att det behövs fortsatta åtgärder. Den största utsläppskällan är trafiken och vi behöver framför allt få ned användandet av dubbdäck i staden. Där hade vi från allianshåll hoppats på den statliga utredningen om dubbdäcksskatt.

Men när partikelhaltsutredningen (SOU 2015:27) presenterades i förra veckan var den en stor besvikelse för Stockholm. I korthet kan en säga att Stockholm har jobbat så bra med att förändra luftkvaliteten att utredaren inte tycker att det behövs någon form av grön skatteväxling eller avgiftsbeläggning av dubbdäck.

Och visst, de åtgärder Alliansen gjort i Stockholm är steg på rätt väg. Men i det långa loppet kan vi inte lösa luftkvaliteten genom kostsam dammbindning var eller var annan dag. Så nu är det upp till bevis för den rödgröna regeringen – Stockholm behöver lagstöd för att få bort den dåliga luft som dubbdäcken leder till. Ska det vara så svårt att lägga fram förslag om skatt eller avgift? Det klarar ni ju på så många andra områden.

Share