Miljö- & hälsoskyddsnämnden 2015-02-17

17 feb

Små barn stod i fokus på olika sätt, när nämnden fick årsrapport om bassängbad och då inte minst varmvattenbassänger som används för babysim. I Kemikaliecentrums årsrapport och muntliga dragning fick vi också information om projektet Giftfri förskola som nu är i gång.

Det ärende som synts tydligast i media på sistone gäller bassängbaden, där årsrapporten visar på anmärkningar mot badvattenkvaliteten vid hela 33 anläggningar (42 %). Dessutom har en särskild satsning gjorts mot varmvattenbassäng (> 30°C i vattnet). Vid 18 av 40 av dessa varma bassänger förekommer legionellabakterier. Här ingår så klart spa-bassänger, men det är inte ovanligt att varmvattenbassänger bedriver verksamhet som riktar sig mot spädbarn eller äldre, båda två grupper med särskilt skyddsbehov. MHN driver inga bad – vi är tillsynsmyndighet och ska påtala brister i egenkontroll, provtagningsrutiner mm. Här blir det alltså extra viktigt med uppföljning under kommande år.

Vi har all anledning att återkomma till anrikning av hormonstörande ämnen hos små barn. Redan tidigare har jag nämnt Kemikaliecentrum som Folkpartiet varit med och tagit fram. Nu är deras projekt Giftfri förskola igång, provtagning kommer ske under 2015 och analyser kommer under 2015/16. Provtagningen kommer göras i damm på förskolorna, för att på så vis kunna söka efter giftiga kemikalier i byggmaterial, leksaker, textilier med mera. Jag lyfter också frågan med våra representanter i stadsbyggnadsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, som har möjlighet att påverka kemikalier i byggmaterialet vid nybyggnation av förskolor. Läs mer om Kemikaliecentrum och deras 10 tips för en giftfri förskola (som funkar bra att använda hemma också).

Share