Miljö- & Hälsoskyddsnämnden 2015-01-27

27 jan

Idag var jag tillbaka i miljö- och hälsoskyddsnämnden igen. Stort tack för förtroendet att få fortsätta under den kommande mandatperioden! Även om allianspartierna förlorat sin majoritet är jag taggad att fortsätta driva på i miljöfrågorna.

Som jag skrev inför valet tänker jag bland annat lyfta fram kemikaliefrågor och då särskilt med koppling till barn. Folkpartiet var med och tog fram Stockholms kemikalieplan och i höstas startade vi upp Kemikaliecentrum. När vi idag la fram Folkpartiets förslag till verksamhetsprogram (nämndens budget) för 2015 var det naturligt att kräva skärpningar av de åtgärder som görs kring giftfri förskola. Så här skrev vi:

Ett giftfritt Stockholm
Det tydliga fokuset i förvaltningens förslag på att undvika barns exponering för skadliga kemikalier är bra. Däremot behövs det att stadens nämnder och bolag engageras tydligare i kemikalieplanens implementering.  Inför det strategiska ärendet behövs ett proaktivt arbete med tydliga förslag till uppföljningsåtgärder som kan tillämpas av förvaltningar, bolag och stadsdelsnämndernas övriga verksamhet utöver förskolan. Annars riskerar kemikalieplanen bli en punktinsats som klingar av efter bara några år.

Arbetet med kemikalier finns framför allt beskrivet under kommunfullmäktiges mål 2.4 ”Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil”. Ändå riktar sig stora delar av arbetet med förskolan mot stadsdelsnämnderna och SISAB, inte mot barn och föräldrar. För att uppnå det övergripande målet bör riktade kommunikationssatsningar också vända sig till föräldrar med barn i förskolan och föräldrar som står inför val av förskola för sina barn.

Share