Gröna Liberaler: seminarium om trängselskatt

27 okt

Alliansregeringen ville höja och utöka trängselskatten, för att finansiera nya transportlösningar. Men den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad vill förändra överenskommelsen om finansiering av Förbifarten och tunnelbanan. Vad händer nu?

Gröna Liberaler har bjudit in professor Jonas Eliasson från Centrum för transportstudier vid KTH till ett seminarium om trängselskatt onsdag 5/11. Eliasson har haft ansvar för utvärderingarna av trängselavgiftssystemet. På DN Debatt har han tillsammans med några andra debattörer efterlyst en stadspolitik för att öka regionförtätningen, reducera större vägar genom städerna, ta bort biltrafik i stadskärnorna och ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Tid: onsdag 5/11 kl 18.30-20.00
Plats: Folkpartiets kansli, Stora Nygatan 2A, Gamla stan.
Anmälan & Frågor: Johan Lind, samordnare för Gröna Liberaler Stockholm

Mer info om Gröna Liberaler i Stockholms Län hittar du på deras webbsida.

Share