Miljö- & Hälsoskyddsnämnden 2014-10-21

21 okt

För att sammanfatta dagens möte: vi har fått ett nytt miljöborgarråd och Swedavia börjar bli färdiga med bulleråtgärder kring Bromma flygplats.

Igår valde kommunfullmäktige nya borgarråd för perioden 2014-2018. Först på söndagkvällen stod det klart att Katarina Luhr (MP) blir nytt miljöborgarråd.

Katarina har varit vice ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden och hittills känner jag henne som en skarp, ofta konstruktiv och alltid påläst person. De senaste veckorna har jag också fått lära mig att hon är apotekare och doktor i neurovetenskap. Jag är glad att det är henne som Miljöpartiet utsett, hon verkar vara inriktad på att Stockholm ska växa och bygga mer. Det ska bli spännade att se hur hon utvecklas i den här rollen.

Swedavia, Karta över 2013 års bullerkurvor. Fastigheter innanför den svarta linjen kan behöva bulleråtgärder.
Swedavia, Karta över 2013 års bullerkurvor. Fastigheter innanför den svarta linjen kan behöva bulleråtgärder.

I övrigt var det Bromma flygplats som tog en stor del av dagens möte. Först återredovisades de åtgärder som Swedavia vidtagit för att minska bullerpåverkan i bostäder, skolor och vårdinrättningar i närheten. Det handlar om totalt 1300 fastigheter som riskerar att beröras av bullerstörningar.

Swedavia är alltså bolaget som driver flygplatsen. De siffror vi fick i kväll pekar på att 3-400 fastigheter inte behöver några extra åtgärder. Mellan 7-800 har redan slutit avtal om de åtgärder som behövs och fått dem vidtagna. Ett 20-tal, varav 13 var uppe för beslut i kväll, har gått till tvist. Enligt domen i mark- och miljööverdomstolen är nämnden första instans för att tolka om flygplatsen uppfyller de villkor som domstolen satt upp.

Jag vet att det finns många åsikter om flygplatsen och bullret, men i kväll är jag stolt över att miljöförvaltningen har god koll på läget och att relationen med de allra flesta fastighetsägarna i området är god. Det bådar gott inför det fortsatta arbetet, där Swedavia ska följa upp bullerpåverkan varje år.

Läs mer om Bromma flygplats bullerarbete och bullerberäkningar.

Share