Energi- och klimatrådgivning

30 sep

Stockholmsregionens energi- och klimatrådgivning ligger i framkant. När Energimyndigheten ska hänvisa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar framhåller de gärna vår informationswebb som en bra startpunkt. Det är roligt!

Utöver det regionala projektet jobbar Stockholm även med egen klimatrådgivning. Ett av de intressanta projekt som lyfts fram just nu är Västberga Commute, där 6 företag tillsammans med staden försöker minska utsläppen från jobbpendling. Företagen uppskattar att de anställda jobbpendlar ca 7 miljoner kilometer varje år.

Det som är intressant med projektet är att det blandar hårda och mjuka variabler. Byte till miljöbilar, minskat resande och en växling från privatbilism till kollektivtrafik är klassiska åtgärder. Men för att nå dit krävs också en del annat. Genom samarbetet har staden fått nya typer av fakta. Det exempel som slog mig mest handlade om en person som valde bort bussen därför att det kändes otryggt att gå till hållplatsen.

Västberga Commute speglar så tydligt att en hållbar stad inte bara handlar om förtätning, energisnåla byggnader, gröna materialval och närhet till kollektivtrafik. Det måste funka i praktiken också! I miljö- och stadsbyggnadsnämnden på Lidingö jobbade vi bland annat med trygghetsvandringar, men jag kan inte minnas att vi såg kopplingen mellan ökad trygghet och minskade koldioxidutsläpp. I alla fall inte då.

Det är sånt här som gör det så viktigt att de tekniska förvaltningarna samordnar stadsbyggnadsplaneringen med miljöförvaltningen redan på planstadiet! Det är en av de frågor jag drivit både i miljö- och hälsoskyddsnämnden och internt i partiet.

Share