Miljö- & Hälsoskyddsnämnden 2014-09-23: Politik

24 sep

För att sammanfatta dagens möte: Kemikaliedirektivet ger föräldrar makt över sin vardag och en valförlust ger inga frikort från att driva politik. Valplattformen gäller lika mycket efter valdagen som före!

Tillsyn av kemikalier i leksaker har varit uppe i nämnden förut, idag var det dags för en ny rapport. Inom ramen för det gemensamma projektet med Göteborgs, Malmö och Helsingborgs kommuner har sko- och leksaksbutiker inspekterats. Du kan läsa rapporten och underlagen här (punkt 11).

Jag konstaterar:

  1. Stockholms butiker börjar ha koll på REACH, förvaltningen menar att fler vet vad som gäller och någon företagare berättade att kemikalier diskuteras på branschmässor och liknande. Bra, men anekdotiskt. Tillsyn och information måste fortsätta, fokus på barn ligga fast.
  2. Butikerna får relevant information om de själva aktivt letar upp den. Detta trots att producenten är skyldig att lämna vidare information när kemikalier från kandidatlistan finns i produkten. I det ledet finns mer att göra.
  3. EU-kommissionen vill skrota informationsplikten (§ 33 i REACH). Feltänk, säger jag. 33:an ger föräldrar rätt att få svar om våra barns leksaker, kläder och nappflaskor. Den är också en utmärkt ingång för att driva kemikaliefrågorna uppströms i producentkedjan.

I mitt personvalsmaterial skrev jag att “Det borde vara lika självklart att ha koll på kemikalier som det är att sopsortera.” Nu går Folkpartiet i opposition, men det hindrar inte från att driva politik. Det här är ett område där jag vill vara aktiv under nästa mandatperiod, och jag hoppas på förnyat förtroende i miljö- och hälsoskyddsnämnden för att driva frågorna vidare.

Share