Miljö- & Hälsoskyddsnämnden 2014-09-23: Form

23 sep

Underligt nämndmöte idag. I respekt för demokratin är vi i majoriteten beredda att avstå från att rösta för att inte låsa den kommande majoriteten vid vår politik. Det största majoritetspartiet får också påverka dagordningen (be ordförande dra tillbaka ärenden) och inom kort avgår vår nämndordförande i förtid. Känns jättekonstigt, men också högtidligt och viktigt. Väljarnas beslut ska respekteras och maktskiftet förberedas på bästa sätt.

Vissa ärenden måste hanteras ändå, till exempel myndighetsutövning. Ett av de ärenden som behövde avgöras idag gällde Förbifarten (punkt 10), vilket så klart orsakade viss munterhet hos oss i avgående majoriteten. Skulle S-V-MP kunna enas i tid? Nu var det en mindre fråga om förberedelser som MP och V kunde släppa igenom. De nöjde sig med ett SU (särskilt uttalande) där de förklarade sin ståndpunkt. Men lite spänning blev det.

Nu är schemat tight. Gamla nämnden sitter kvar året ut, men redan 20 oktober väljs nya borgarråd och ordförande för nämnderna. Den 12 november presenterar finansborgarrådet sitt budgetförslag, den 26 behandlas det i kommunstyrelsen och den 10-11 december är det budgetdebatt i kommunfullmäktige.

Då är jag föräldraledig och Emma vill lära sig mer om politik. Någon som vill med och hänga på åhörarläktaren?

Share