Nytt kemikaliecentrum för Stockholms stad

11 sep

Egentligen borde det vara lika självklart att ha koll på kemikalier som det är att sopsortera. Men riktigt så ser det inte ut idag. Därför har Folkpartiet och Alliansen skapat Stockholms stads kemikaliecentrum, som öppnade den 1 september. Uppdraget är brett:

  • Kemikaliekrav vid upphandlingar.
  • Val av byggmaterial.
  • Säker hantering av kemiska produkter.
  • Information till konsumenter och företag
  • Fortbildning av stadens personal om hur de kan bidra till visionen om ett Giftfritt Stockholm 2030.

Det är genom Karin Karlsbros enträgna arbete som Folkpartiet har drivit på stadens kemikalieplan och Kemikaliecentrum. Vi är glada för Karins insatser, men det räcker inte! Om kemikalieplanen ska kunna förverkligas krävs att alla förvaltningar jobbar med frågorna. Sex experter på miljöförvaltningen kan inte hantera stadens alla kemikaliefrågor.

Därför lyfter jag kemikaliefrågorna i min personvalskampanj. Jag vill att vi jobbar konkret, och låt oss börja i förskolan eftersom små barn är extra känsliga. Det handlar om att ta fram tydliga vägledningar så att personalen kan undvika mjukgörare i leksaker, vet vad som gäller för hormonstörande kemikalier i matförpackningar och kan möta barns särskilda behov vad gäller städprodukter. Vi behöver också ställa tydliga krav på Skolfastigheter i Stockholm AB så att alla nya förskolor byggs på ett kemikaliesmart sätt.

Det måste bli lättare för oss föräldrar att förstå miljökonsekvenserna när vi anförtror våra barn till förskolan. Kort sagt, det ska vara lätt att välja miljöklokt! Kemikaliecentrum är en viktig nyckel för att nå dit!

Share