Bromma flygplats

9 sep

De senaste dagarna har jag fått flera frågor om Bromma flygplats. Det har framför allt varit i samband med att jag delat ut mitt valmaterial och det är kul med respons, jag gillar dialogen. Frågan brukar formuleras om jag likt Miljöpartiet vill stänga flygplatsen. Jag svarade att skillnaden ligger i hur vår framtidsvision ser ut: skrämsel och överförmynderi eller allvar och visionärt ledarskap.

Låt mig först säga det uppenbara: Bromma flygplats ÄR ett problem. För att bara nämna ett område, så är bara för Bromma flygplats som det görs undantag i bullerbestämmelserna. Hanteringen av flygbränsle och avisningsvätska, inflygningsbanornas eventuella påverkan på byggnationer och flygets utsläpp är några andra. Allt det här är hanterat av miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna, men i takt med att Stockholm växer kommer vi behöva andra långsiktiga lösningar.

Miljöpartiet verkar däremot just nu sprida en bild av att flygplatsen kan stängas med omedelbar verkan, och det utan några problem. Allt som krävs är ett politiskt beslut. Det är inte sant.

  • Av resorna vid Bromma flygplats är 90 % arbetsrelaterade. Politiska beslut kan göra det svårare för företag och organisationer att resa, men de kan inte ändra resebehovet.
  • Brommaflyget kan inte ersättas av Arlanda. Arbetsresor behöver i huvudsak ske morgon och kväll, när Arlanda redan är fullbelagt. Läs till exempel här.
  • Som en detalj i sammanhanget – och jag menar att det är mindre viktigt för pengar är bara ett medel – så löper arrendeavtalet för Bromma flygplats på ytterligare 38 år. Det går naturligtvis att köpa sig loss från kontraktet, men kostnaden bedöms uppgå till miljardbelopp.

Vad är då vägen framåt?

Lokalt jobbar vi med miljöövervakning utifrån de tillstånd och miljödomar som finns kring flygplatsen. Det ska vara rimligt hälsosamt och säkert att bo i närhet av flygplatsen. Nationellt driver vi en långsiktig lösning genom Sverigebygget (se här och här). Genom förkortade restider inom landet och kortare anslutningstid till Skavsta och Kastrup kan behovet/belastningen på Bromma minska. Till någon del flyttas problemen till andra orter, men framför allt handlar det också om att ersätta flygresor med klimatsmart tågtrafik. Bromma är framför allt en inrikesflygplats med tåget som konkurrent.

Därutöver pågår teknikutveckling inom flygindustrin, bland annat med eldrivna plan. Det är visserligen på försöksstadiet så här långt, men att inte nämna forskning och utveckling som en del av Folkpartiets miljöpolitik vore tjänstefel.

Rädsla står mot framtidshopp. Förbud står mot utveckling. Jag vet vilket jag väljer. Dessutom är det betydligt roligare att investera några miljarder i ny kollektivtrafik än att använda dem för att köpa loss ett gammalt hyreskontrakt.

Share