“Vad har Folkpartiet för miljöpolitik?”

7 sep

Fick en fråga via Facebook, “Vad har Folkpartiet för miljöpolitik?” Så roligt att kunna svara “en bra politik, som kombinerar tillväxt, klimathänsyn och fattigdomsbekämpning”. Dessutom naturvård och en politik för Östersjön.

I våras samlade vi vår miljöpolitik i en 20-sidig folder, “En grön liberal politik för ett hållbart samhälle”. Där står det bland annat så här:

Tillväxt lyfter varje år miljoner människor ur fattigdom och ger allt fler tillgång till social trygghet, utbildning och hälsa. Men klimatförändringar, miljöförstöring och det faktum att resurser kommer att ta slut sätter gränser för tillväxten. Tillväxtpolitiken behöver inriktas på att göra ekonomin mer effektiv. Energi och resurser måste använ- das smartare, utan att förstöra miljön.

Ladda ned hela foldern här (pdf)!

Share