SNF: Folkpartiet bäst på naturvård

3 sep

“Den som vill välja ett alliansparti som fokuserar på naturvård och skydd för biologisk mångfald bör lägga sin röst på Folkpartiet. Detta innebär att man återtagit den roll som partiet tidigare hade i svensk politik.”

Det skriver Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen på DN Debatt den 2 september, under rubriken Folkpartiet är mer miljövänligt än Centerpartiet.

Artikeln utgår från hur väl partierna följer SNF:s egna förslag, det är alltså ingen absolut sanning utan mer en ranking av vilka partier som ligger nära SNF:s åsikter. Samma material låg också till grund för SNF:s valdebatt. Här kan du se en intervju med Folkpartiets miljötalesperson Karin Karlsbro som gjordes just inför den debatten.

Share