Vi måste våga tanken för att klara vår jord

31 aug

“Det vore illa att stänga dörren för kärnkraften samtidigt som vi är inne i en klimatkris.”

Citatet kommer ur en DN Ledare och är Per Kågesons, en av de främsta rösterna mot svensk kärnkraft på 1980-talet. Nu har han reviderat sin syn. Inte blivit kärnkraftskramare (vem är väl det???) men konstaterat att det går att göra reaktorer som är säkrare än dagens, och att det vore illa för klimatet att stänga dagens reaktorer.

DN-artikeln har rubriken “Kom upp ur skyttegraven” och det sammanfattar rätt bra min inställning till kärnkraften. Jag förstår den som tar avstånd från kärnkraft, men tankeförbudet innebär att vi inte kan använda de goda krafterna i forskningen. Säkerheten behöver utvecklas, avfallsfrågan behöver lösas, och inget av det kommer att hända genom att vi avstår från att tänka på kärnkraft.

Sverige och Europa måste i möjligaste mån befrias från beroendet av fossila bränslen. Vi kommer att behöva spara energi och satsa hårt på förnybart – men det är högst osäkert om det räcker. Då kan ny kärnkraft vara ett alternativ.

Redan 2012 skickade rektorerna på KTH, Chalmers och Uppsala universitet in ett förslag till Utbildningsdepartementet om att utreda frågan. Just nu är den på remiss hos Vetenskapsrådet. Om de säger ja vill Folkpartiet gå vidare med förslaget. Vi måste våga tanken, för att klara vår jord!

Läs hela DN:s ledare här.

Share