Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-04-08

8 apr

Sammanfattning: Stockholm klarar kimatmål för växthusgasutsläpp redan 3 år i förväg och Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm är inom räckhåll!

Idag rapporterades energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2013 till nämnden. Från Alliansens sida såg vi ett tillfälle att sträcka på ryggen och konstatera att vi redan 3 år i förväg klarade 2015 års mål för växthusgasutsläpp i Stockholm. Så här skrev vi i ett särskilt uttalande:

Detta är ett kvitto på att långsiktigt och målmedvetet arbete också ger resultat. Sett till den långsiktiga trenden är dock inte resultatet någon överraskning. Från och med år 2006 har den nedåtgående trenden mot 3,0-tons-målet varit konstant och tydlig. Värt att notera i sammanhanget är att utsläppen av växthusgaser även minskar i reella tal trots att vi samtidigt blivit fler stockholmare. Detta visar tydligt att det går att kombinera ekonomiskt tillväxt och en växande stad med minskade växthusgasutsläpp och att Stockholm har receptet som fungerar.

Lagomt kaxigt? Jo, det får man erkänna. Men staden har nyligen antagit en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Att vi redan i förtid uppnår våra klimatmål på kort sikt visar att vi är på rätt väg och bekräftar att det ambitiösa målet är inom räckhåll.

Vid mötet valdes också ny ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund och jag får tacka för förtroendet!

Läs mer om färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm, Energi- och klimatrådgivningen och Hållbara Järva som är tre exempel på den bredd av åtgärder och projekt som vi driver för att minska Stockholms klimatavtryck!

 

Share