Lufthälsa & Piazza Odenplan

11 feb

I kväll håller FP Norrmalm årsmöte. Vi har fått in två motioner:

  1. Förbättra lufthälsan i Stockholm genom att införa dubbdäcksförbud.
  2. Skapa en sammanhållen plats av Odenplan och marken framför Gustav Vasa kyrka.

När det gäller lufthälsan får Hornsgatan ofta stå som symbol. Där finns en av stadens mätpunkter för luftkvalitet. Det görs massor av insatser för att förbättra luftkvaliteten i Stockholm, men på Hornsgatan finns ett dubbdäcksförbud, vilket blir väldigt tydligt för stockholmarna mitt i vardagen. Motionären föreslår att vi ska verka för ett dubbdäcksförbud över hela Stockholm.

Jag ska föredra styrelsens svar och kommer då säga att FP aktivt driver på för ”den andra lösningen”, nämligen dubbdäcksavgift. I korthet går argumentet ut på att vi måste motverka onödigt dubbdäcksanvändande men folk som har dubbdäcksbehov måste också kunna passera Stockholm utan att skifta däck. Alliansen i Stadshuset är överens om den lösningen, men väntar sedan en tid på besked från det centerstyrda miljödepartementet.

När det gäller att göra Odenplan till ett helt och levande torg, så är det redan Folkpartiet Norrmalms politik. Vi talar om det som Piazza Odenplan och driver idén i stadsdelsnämnden. SL är visserligen negativt till att leda om bussarna från Upplandsgatan, men det finns ju mer än en lösning som kan prövas. Det viktiga är att skapa en levande yta där människor vill vara, där Odenplan blir en mötesplats och där hela området används. Styrelsen föreslår därför att motionen anses besvarad, dvs att ”vi fortsätter jobba med detta”.

Det känns kul att gå in i ett valår med engagerade medlemmar!

Share