Jag blir ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

27 jan

Idag valdes jag av Stockholms kommunfullmäktige till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN). Jag är stolt över det förtroende som Folkpartiet visat mig och ser fram emot att ta mig an uppgiften.

Miljöförvaltningen övervakar både yttre och inre miljö i Stockholm. Det kan handla om livsmedelshantering, bullerstörningar, luft- och vattenkvalitet, stöd till etablering av fler miljöbilar, kemikalieanvändning, energifrågor, förskolans inomhusmiljö… Ett ganska brett ansvarsområde i en (nästan) miljonstad som Stockholm.

Tidigare har jag intresserat mig för miljökraven i samband med exploaterings- och planprocessen. Det hoppas jag få fortsätta med. Jag vet att min företrädare Karin Karlsbro jobbat mycket med kemikaliefrågor, där vill jag också försöka ta stafettpinnen och då särskilt lyfta fram vikten av en giftfri miljö i (för)skolan.

Folkpartiets gruppledare i MHN är Frida Johansson Metso, som jag sen tidigare haft stort förtroende för i flykting- och migrationsfrågor. Min kollega från FP Kungsholmen Magnus Liljegren är också ny ersättare i nämnden. Jag ser fram emot att jobba med dem!

Share