Min plattform i Folkpartiets provval

5 jan

När jag flyttade från Lidingö flyttade jag också från mitt politiska uppdrag i milj- och stadsbyggnadsnämnden. Kommungränsen är skarp, i Stockholms kommun hade jag inget uppdrag. Genom Gröna Liberaler och kanske framför allt mötet med riksdagskandidaten Karin Karlsbro, fann jag en naturlig fortsättning för mitt politiska engagemang. I partiets interna provval formulerade jag sex punkter som var basen för min plattform. De tre viktigaste kom att bli de här:

  • Det ska vara lätt för stockholmare att leva miljösmart i vardagen.
  • Förtätning är bra för klimatet, men det räcker inte. Sätt grön stadsbyggnad i fokus.
  • Gör stadens upphandling till ett vasst och viktigt miljöverktyg!

Dessa punkter har jag det senaste året vässat för att bli tydlig med vad väljarna kan förvänta Till min personvalskampanj har jag satt rubriken “Jag ger mig inte. Alla barn har rätt till en giftfri miljö.” Baserat på mina tre punkter ovan handlar den om att ge föräldrar och förskolans personal möjlighet att fatta miljösmarta beslut. När vi bygger och renoverar för barn måste vi ställa ännu högre byggkrav. Och när Stockholms stad hyr lokaler eller köper varor och tjänster ska vi använda det som ett verktyg för att utveckla grönt företagande inför framtiden.

Hela min provvalsplattform hittar du här.

Share